Words

By regular expression
érem     آٞرٞم
to be, to happen
LS 75; CSOL I 477; CSOL II 393; Naumkin et al. 2015a:58
érem     آٞرٞم
to take along
CSOL II 393
goats
LS 75; CSOL I 476; CSOL II 392; Naumkin et al. 2015a:57
éret     آٞرٞت
to inherit
LS 76; CSOL I 477; CSOL II 393; Naumkin et al. 2019b:75; Bulakh et al. 2021:273–275
έrit     آرِيت
to give as inheritance, to leave by will
Naumkin et al. 2019b:75
ret     رٞات
to give as inheritance, to leave by will
Bulakh et al. 2021:275
to divide the inheritance
LS 76; CSOL II 393; Naumkin et al. 2019b:75
to set a broken bone
LS 74; CSOL I 477
rice
LS 73; CSOL I 476; CSOL II 392; Naumkin et al. 2015a:57
ésaˁ     آٞسَع
to meet
LS 68; CSOL I 478; CSOL II 394; Naumkin et al. 2015a:58