نُونُو
núno (pl. nounhíten)
базовые морфологические сведения

n.

small semaphore gecko (Pristurus sp.)
разновидность геккона
وزغ صغير
Wranik 2003:507
текстовые примеры

wa-ˀebróḥo be-séḳľeheľ di-ṭerébe wa-déro boḳ náˁa stɛ nounhíten wa-doudɛ́yhon ‘And she (the girl) landed on the ledge of a cave and stayed there eating little geckos and insects’ 

корень
этимология

Etymologically obscure.

núno
núno
núno
núno
núno
núno
núno
núno
núno
núno
núno
núno
núno
núno
núno
núno